A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulójának hivatalos projektévé minősítésről (akkreditáció)

2019/1/16

2019-ben lesz a 150. évfordulója annak, hogy Japán és az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a barátsági, kereskedelmi és hajózási egyezményt. A Japán Nagykövetség várja bármely témájú projekt előterjesztését ezen évforduló méltó megünnepléséhez, amelyeket a Japán Nagykövetség a jubileumi év hivatalos projektjeként ismer el (akkreditáció).
Az akkreditáció iránti kérelmet a Magyarországon tervezett projektek esetében a magyarországi Japán Nagykövetséghez, míg a Japánban tervezett projektek esetében a tokiói Magyar Nagykövetséghez kell benyújtani. A két országon kívüli projektek egyedi konzultáció tárgyát képezik.
Az akkreditáció feltételeiről, az akkreditáció előnyeiről, az akkreditációra való jelentkezésről és ennek folyamatáról, további fontos tudnivalókról, valamint az akkreditácóhoz szükséges dokumentumok benyújtási helyéről az alábbiakban talál tájékoztatást.

A Japán Nagykövetség sok szeretettel várja a jelentkezőket!


1 A projekt akkreditációjának feltételei

Elvben olyan projektek kérhetik az akkreditációt, amelyek megvalósítását 2019. január 1-jétől december 31-ig tervezik, és amelyek tartalma megfelel a következő (1) - (5) bekezdéseknek. Azonban még a 2018 második felében és a 2020 első felére tervezett projektek akkreditációja is lehetséges azok céljától függően.

 1. A projekt tartalmilag feleljen meg azon elvárásnak, hogy javára válik a Japán és Magyarország közötti széleskörű – úgymint a gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti, a sport és turisztikai stb. - kapcsolatok előmozdításának, a kölcsönös megértés elmélyítésének, a baráti kapcsolatok erősítésének. (Beleértve az üzleti tevékenységet folytató cégek részéről a társadalom jólétéhez non-profit módon hozzájáruló projektek megvalósítását vagy ezek megismertetését.)
 2. A projekt nem törekedhet bizonyos elvek vagy vallások terjesztésére, emellett nem sértheti a közrendet és közerkölcsöt.
 3. A projekt nem lehet profit-orientált. (Megjegyzés: Belépődíjas rendezvény esetén egyedi, előzetes egyeztetés szükséges.)
 4. A projekt megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal szemben a szervező teljes felelősséget vállal.
 5. A projektnek tiszteletben kell tartania a helyszínre vonatkozó törvényeket és szabályokat, valamint nem sértheti mások jogait (beleértve a szerzői jogokat is).

2 Az akkreditáció felhasználása

 1. Az akkreditált projekt szervezője a projekt hirdetése céljából valamennyi médiafelületen (plakát, reklámfüzet, weboldal, hirdetőtábla, molino stb.) felhasználhatja az Emlékév-logót.
 2. Az akkreditált rendezvény felkerül a Japán Nagykövetség hivatalos eseménynaptárába (link), valamint minden hónap végén közzéteszik a Japán Nagykövetség Mail-magazinjában és a közösségi médiában.

3 A jelentkezés és elbírálás menete

 1. A projekt akkreditálását kérő szervezők/szervezetek legkésőbb a projekt megvalósítása előtt másfél hónappal kötelesek az alábbi dokumentumokat e-mail vagy postai úton megküldeni a Japán Nagykövetségnek:
 2. A Japán Nagykövetség a fenti akkreditációs feltételeknek megfelelően elvégzett elbírálást követően ennek eredményét továbbítja a szervezőnek, jóváhagyás esetén pedig megküldi az Emlékév-logó elektronikus adatait a jelentkező számára.

4 Figyelem! További fontos tudnivalók

 1. Az akkreditáció nem jelenti a projekt anyagi támogatását.
 2. A benyújtott pályázati dokumentumokat a Japán Nagykövetség nem tudja visszaadni, ezért ha a szervezőnek szüksége van rá, akkor előre készítsen ezekről fénymásolatot.
 3. A Japán Nagykövetség kéri a szervezők szíves megértését, de nem tud válaszolni az elbírálás körülményeire vonatkozó kérdésekre.
 4. A projekt szervezője köteles a nyomtatott formában való megjelenés előtt valamennyi, az Emlékév logójával ellátott reklámanyagot bemutatni a Japán Nagykövetségnek, és erre a Japán Nagykövetségtől engedélyt kérni. Az Emlékév-logó nem használható az akkreditált projekten kívül.
 5. Tilos megváltoztatni az Emlékév- logó méretarányát, színét és formatervezését.
 6. Még az akkreditációt követően is, a projekt megvalósításával kapcsolatos teljes felelősséget a szervezőnek kell vállalnia. A projekt akkreditációja a legkisebb mértékben sem jelenti a Japán Külügyminisztérium vagy a Magyarországi Japán Nagykövetség felelősségvállalását.
 7. Amennyiben egyértelművé válik, hogy az akkreditációt követően a projekt tartalma nem felel meg a jóváhagyási feltételeknek, az akkreditációt a Japán Nagykövetség törölheti.

 8. Ha a szervezők az adott projektet felfüggesztik vagy jelentős változások történnek a projektben, a szervezőnek ezt haladéktalanul jelentenie kell a Japán Nagykövetségnek. A változtatástól függően a Japán Nagykövetség visszavonhatja az akkreditációt.
 9. A Japán Nagykövetség arra kéri a szervezőket, hogy a projekt lebonyolítása után küldjenek egy erről szóló jelentést. A beérkezett jelentések némelyikét a Japán Nagykövetség saját honlapján fogja közzétenni.

5 Jelentkezési dokumentumok leadása, kapcsolat

1) Japánban megvalósuló projektek

Tokiói Magyar Nagykövetség (Embassy of Hungary in Japan)
108-0073, Tokyo-to, Minato-ku, Mita 2-17-14
Tel.: +81-3-5730-7120
FAX: +81-3-3798-8812
Email: mission.tio@mfa.gov.hu


2) Magyarországon megvalósuló projektek

Magyarországi Japán Nagykövetség (Embassy of Japan in Hungary)
1125. Budapest, Zalai út 7.
Tel.: +36-1-398-3100
FAX: +36-1-275-1281
Email:culture@bp.mofa.go.jp


https://tokio.mfa.gov.hu/page/emlekevi-logo