Ösztöndíjak

2024/5/7

Ösztöndíj típusok

Állami ösztöndíjak

Céljuk a Japán és más országok közötti nemzetközi kulturális együttműködés elősegítésével és a kölcsönös baráti kapcsolatok fejlesztésével együtt a tehetséges külföldi fiatalok oktatásában való közreműködés. A japán kormány olyan külföldi fiatalok pályázatát várja, akik szívesen tanulnának japán egyetemeken. A kiválasztottak számára a japán kormány ösztöndíjat fizet és tandíjmentességet biztosít.
Japánban való tanulással kapcsolatos további információkért, kérjük, látogasson el a Study in Japan információs oldalra.

Magyarországon a következő öt ösztöndíjra lehet pályázni:

 

- Kutatói ösztöndíj (posztgraduális szint) (Magyarországon 1965 óta) A jelentkezés megnyílt! 

Egyetemen vagy főiskolán diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesülők 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szintű oktatásban vagy kutatásban résztvevő külföldi diákok. Az ösztöndíjasok, amennyiben szükséges, az első 6 hónap alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez. A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, és ha az előírt vizsga követelményeinek megfelel, a képzés időtartama meghosszabbítható.

 

- Ösztöndíj első egyetemi diploma megszerzésére (Magyarországon 1992 óta) A jelentkezés megnyílt!

17-24 év közötti fiatalok számára meghirdetett, négyéves egyetemi képzésre szóló ösztöndíj. Az egyetemi képzés megkezdése előtt a diákok egyéves, elsősorban japán nyelvi felkészítő tanfolyamon vesznek részt. A képzés teljes időtartama 5 év (az orvosi, fogorvosi, illetve állatorvosi képzés esetében 7 év). Abban az esetben, ha az alap- vagy posztgraduális képzés után valaki felvételt nyer magasabb szintű képzésre, az ösztöndíj időtartama pályázati úton meghosszabbítható.
 

- Ösztöndíj felsőoktatási szakképzéshez (Magyarországon 2024-től) A jelentkezés megnyílt!

17-24 év közötti fiatalok számára meghirdetett, kétéves felsőoktatási szakképzésre szóló ösztöndíj. Az intézményi képzés megkezdése előtt a diákok egyéves, elsősorban japán nyelvi felkészítő tanfolyamon vesznek részt. A képzés teljes időtartama 3 év. Abban az esetben, ha a szakképzés után valaki felvételt nyer bármely állami egyetem alapképzésére, az ösztöndíj időtartama pályázati úton meghosszabbítható.
 

- Japán nyelv és kultúra ösztöndíj (egyetemi szint, részképzés) (Magyarországon 1991 óta) Már lezárult pályázat 

A 18-30 év közötti, hazájuk egyetemén japán szakos, a hazatérés időpontjában beiratkozott egyetemi hallgatóknak meghirdetett ösztöndíj célja, hogy e diákok számára japán egyetemi részképzést tegyen lehetővé. A részképzés az egyetemek egyéves programjának keretében valósul meg.

 

- Ösztöndíj tanárok és tanítók továbbképzésére (Magyarországon 2006 óta) Már lezárult pályázat 

Az ösztöndíj olyan 35 év alatti, egyetemet vagy tanító/tanárképző főiskolát végzett személyeknek szól, akik jelenleg általános iskolai vagy középiskolai tanítóként/tanárként (1-től 12-ik osztályig bezárólag) illetve a tanárképzésben dolgoznak, és több mint öt éves tanítási gyakorlattal rendelkeznek. Az ösztöndíjasok egy másfél éves oktatási továbbképzésen vesznek részt, amely nem biztosít lehetőséget sem kreditszerzésre, sem posztgraduális szintű képzésre (vagyis mester, illetve doktori fokozat megszerzésére).

 

- Young Leaders' Program (YLP) (Magyarországon az állami köztisztviselői képzés 2001, az önkormányzati köztisztviselői képzés 2003 óta)

A program olyan fiatal köztisztviselőknek szól, akik a jövőben vezetői pozíciók várományosai. Célja a Japán iránti megértés elmélyítése, a különböző országok vezető egyéniségeinek humán és szellemi hálózatának kiépítése, Japánt is beleértve a világ országai közötti baráti kapcsolat kialakítása, valamint a politikai tervezőképességfejlesztése. Magyarországról két kurzusra: állami (School of Government), illetve önkormányzati köztisztviselői (School of Local Governance) kurzusra lehet pályázni. Mindkettő angol nyelvű, egyéves program, amelynek elvégzése után az egyetem MA fokozatú végzettséget ad.

 

Az elmúlt években kiosztott ösztöndíjak száma

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kutatói ösztöndíj 9 9 9 10 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 4 3
Egyetemi alapképzés ösztöndíj 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0
Japán nyelv és kultúra ösztöndíj 3 4 3 3 7 6 9 13 8 5 9 5 4 0 0 5 6
Tanári és tanítói ösztöndíj 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLP (School of Government) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
YLP (School of Local Governance) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Összesen 15 16 14 14 14 18 20 24 17 13 17 15 12 8 7 9 9

Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezete

2008. februárjában létrehozták a Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetét, melyet jelenleg négy vezetőségi tag és négy tanácsadó működtet.

A Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetét az állami ösztöndíjjal Japánban tanult diákok hozták létre, amely az alábbiakban felsorolt főbb tevékenységeket végzi. Az ezek iránt érdeklődők megtekinthetik a Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetének honlapját.

 Főbb tevékenységek
  • Új állami ösztöndíjas hallgatók támogatása
  • Hazatérő ösztöndíjasok támogatása
  • Álláskeresési szeminárium rendezése
  • Hírlevél közzététele

Elérhetőség

Ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Kulturális és sajtóosztályhoz
  • a (06-1)398-3100-as telefonszámon vagy e-mailen.
A pályázatokat a Japán Nagykövetség címére szíveskedjenek eljuttatni:
  • Japán Nagykövetség, Kulturális és sajtóosztály
  • 1125 Budapest, Zalai út 7.