Ösztöndíjak

Tájékoztató előadások ösztöndíjakról

Minden kedves ösztöndíj iránt érdeklődőt szeretettel várunk az alábbi helyszínen és időpontban tájékoztató előadásunkra.

 

Időpont: 2019. május 15. (szerda) 14:30

Helyszín: Japán Alapítvány Budapesti Irodája, 1062 Budapest, Aradi u. 8-10. (térkép)

Előadás nyelve: magyar

 

Mivel a férőhelyek limitáltak, a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztráció

Ösztöndíj típusok

Állami ösztöndíjak

Céljuk a Japán és más országok közötti nemzetközi kulturális együttműködés elősegítésével és a kölcsönös baráti kapcsolatok fejlesztésével együtt a tehetséges külföldi fiatalok oktatásában való közreműködés. A japán kormány olyan külföldi fiatalok pályázatát várja, akik szívesen tanulnának japán egyetemeken. A kiválasztottak számára a japán kormány ösztöndíjat fizet és tandíjmentességet biztosít.

Magyarországon a következő öt ösztöndíjra lehet pályázni:

 

- Kutatói ösztöndíj (posztgraduális szint) (Magyarországon 1965 óta)

Hazájuk egyetemén vagy főiskoláján diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesülők 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szintű oktatásban vagy kutatásban résztvevő külföldi diákok. Az ösztöndíjasok az első 6 hónap alatt felkészítő japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szintű szakirányú képzéséhez. A képzés időtartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szintű tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idejű képzésre felvételt nyer, és ha az előírt vizsga követelményeinek megfelel, a képzés időtartama meghosszabbítható.

 

- Ösztöndíj első egyetemi diploma megszerzésére (Magyarországon 1992 óta)

17-24 év közötti fiatalok számára meghirdetett, négyéves egyetemi képzésre szóló ösztöndíj. Az egyetemi képzés megkezdése előtt a diákok egyéves, elsősorban japán nyelvi felkészítő tanfolyamon vesznek részt (a Tokiói Idegen Nyelvek Egyetemének vagy az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének Külföldi Diákok Japán Nyelvi Oktatóközpontjában). A képzés teljes időtartama 5 év (az orvosi, fogorvosi, illetve állatorvosi képzés esetében 7 év). Abban az esetben, ha az alap- vagy posztgraduális képzés után valaki felvételt nyer magasabb szintű képzésre, az ösztöndíj időtartama pályázati úton meghosszabbítható.

 

- Japán nyelv és kultúra ösztöndíj (egyetemi szint, részképzés) (Magyarországon 1991 óta)  A jelentkezés megnyílt!

A 18-30 év közötti, hazájuk egyetemén japán szakos, a hazatérés időpontjában beiratkozott egyetemi hallgatóknak meghirdetett ösztöndíj célja, hogy e diákok számára japán egyetemi részképzést tegyen lehetővé. A részképzés az egyetemek egyéves programjának keretében valósul meg.

 

- Ösztöndíj tanárok és tanítók továbbképzésére (Magyarországon 2006 óta) A jelentkezés megnyílt!

Az ösztöndíj olyan 35 év alatti, egyetemet vagy tanító/tanárképző főiskolát végzett személyeknek szól, akik jelenleg általános iskolai vagy középiskolai tanítóként/tanárként (1-től 12-ik osztályig bezárólag) illetve a tanárképzésben dolgoznak, és több mint öt éves tanítási gyakorlattal rendelkeznek. Az ösztöndíjasok egy másfél éves oktatási továbbképzésen vesznek részt, amely nem biztosít lehetőséget sem kreditszerzésre, sem posztgraduális szintű képzésre (vagyis mester, illetve doktori fokozat megszerzésére).

 

- Young Leaders' Program (YLP) (Magyarországon az állami köztisztviselői képzés 2001, az önkormányzati köztisztviselői képzés 2003 óta)

A program olyan fiatal köztisztviselőknek szól, akik a jövőben vezetői pozíciók várományosai. Célja a Japán iránti megértés elmélyítése, a különböző országok vezető egyéniségeinek humán és szellemi hálózatának kiépítése, Japánt is beleértve a világ országai közötti baráti kapcsolat kialakítása, valamint a politikai tervezőképességfejlesztése. Magyarországról két kurzusra: állami (School of Government), illetve önkormányzati köztisztviselői (School of Local Governance) kurzusra lehet pályázni. Mindkettő angol nyelvű, egyéves program, amelynek elvégzése után az egyetem MA fokozatú végzettséget ad.

 

Az elmúlt években kiosztott ösztöndíjak száma

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kutatói ösztöndíj 9 9 9 10 7 7 7 7 7 7 7
Egyetemi alapképzés ösztöndíj 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 1
Japán nyelv és kultúra ösztöndíj 3 3 3 3 7 6 9 13 8 5 9
Tanári és tanítói ösztöndíj 2 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0
YLP 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1
Összesen 16 14 15 15 14 18 20 24 17 13 9

Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezete

2008. februárjában létrehozták a Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetét, melyet jelenleg négy vezetőségi tag és négy tanácsadó működtet.

A Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetét az állami ösztöndíjjal Japánban tanult diákok hozták létre, amely az alábbiakban felsorolt főbb tevékenységeket végzi. Az ezek iránt érdeklődők megtekinthetik a Magyar Monbusho Ösztöndíjas Diákok Szervezetének honlapját.

Általános információk

A Japánban tanult diákok számára szóló általános információk a Study in Japan és a JASSO (Japan Students Services Organization) honlapjain stb. találhatók. Ezeken az oldalakon levelezési szolgáltatás is működik.

Ösztöndíjaink

 
 • Kérjük, hogy az ösztöndíjakra jelentkezők vegyék figyelembe az alább részletezett pályázati szempontokat!
 • Ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak

  a Kulturális és sajtóosztályhoz

  a (06-1)398-3100-as telefonszámon vagy a e-mail címen, vagy keressenek bennünket a Facebookon.

 • A pályázatokat a Japán Nagykövetségre szíveskedjenek eljuttatni:

  Japán Nagykövetség, Kulturális és sajtóosztály

  1125 Budapest, Zalai út 7.

 • A pályázati dokumentumokat, kérjük, egy oldalas formátumban nyomtassák ki.
 • A lapok összetűzésénél kérjük, ne használjanak tűzőgépet.
 • A fényképeket ragasszák fel a jelentkezési lapokra, és a nevüket a biztonság kedvéért írják rá a fénykép hátoldalára.

A 2019. évi

Japán nyelv és kultúra ösztöndíj

A jelentkezés megnyílt.

 

 

A 2019. évi Japán nyelv és kultúra ösztöndíj pályázatok beérkezési határideje 2019. február 18. (hétfő).

Kérjük pályázati anyagát 1 oldalas nyomtatásban, csak gémkapoccsal (nem tűzőgéppel) összetűzve adja be!
 

A Jelentkezés menete:

 1. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az alábbi helyről töltse le és töltse ki a szükséges információkat.
 2. A jelentkezési lap számítógépen kitölthető PDF űrlap. Kérjük, az ajánlólevélen kívül minden dokumentumot számítógép segítségével készítsen el!
 3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hiányos jelentkezési lap leadása esetén a jelentkezés sikertelennek minősül és az írásbeli vizsgán nem vehet részt. A leadás előtt figyelmesen ellenőrizze, hogy a szükséges dokumentumokat hiánytalanul csatolta!
 4. A szükséges dokumentumokat 2019. 02. 18. (hétfőig) mind e-mailben, mind postai úton juttassa el a Magyarországi Japán Nagykövetség címére! (1125 Budapest, Zalai út 7.)
 5. Az email tárgyában tüntesse fel az ösztöndíj típusát és a vezetéknevét! / példa: [Japanese Studies] Application (Mr. Kiss)
 6. A jelentkezési lapot aláírás előtt PDF formátumban e-mailben, majd az aláírt jelentkezési lapot postán juttassa el a Nagykövetséghez.


A pályázati procedúra menetrendje a következő:

Február 18. (hétfő)

Beérkezési határidő

Február 28. (csütörtök)

Írásbeli vizsga
Helyszín: Budapest (A helyszínről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk.)
 Március közepe
Interjú a Japán Nagykövetségen a beadott dokumentumok és az írásbeli vizsga eredménye alapján.

Március vége

Értesítés a szóbeli eredményekről
Május – Július
Végső eredmények kihírdetése a MEXT (Tokió) döntése alapján
Október eleje
Kiutazás

Fontos tudnivalók:

 • Az ösztöndíjra csak egyetemi alapképzésben (BA) résztvevő diákok jelentkezhetnek. Az ösztöndíj befelyezése után is az alapképzést kell folytatni. Ha mesterképzésben részesülő diák kíván jelentkezni, kérjük keresse fel a Nagykövetséget konzultáció céljából.
 • Az ösztöndíjra csak japán nyelvet, vagy japán kultúrát hallgató diákok jelentkezhetnek.
 • Az ösztöndíjra azok a diákok jelentkezhetnek, akik 2019. április 1-ig legalább 1 éve japán szakos hallgatók.
 • Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc.

Vizsgafeladatok

Korábbi vizsgafeladatok a(JASSO)oldaláról tölthetők le,  illetve a Japán Alapítvány Budapesti irodájában is megtekinthetők. Amennyiben ezen felül szeretne korábbi vizsgafeladtokat áttekinteni, kérem keresse fel emailben a Japán Nagykövetség kulturális osztályát.

Back to Top

A 2019. évi

Tanári és tanítói ösztöndíj.

A jelentkezés megnyílt.

 

 

 

A 2019. évi Tanári és tanítói ösztöndíj pályázatok beérkezési határideje 2019. február 18. (hétfő).

Kérjük pályázati anyagát 1 oldalas nyomtatásban, csak gémkapoccsal (nem tűzőgéppel) összetűzve adja be!
 

A Jelentkezés menete:

 1. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az alábbi helyről töltse le és töltse ki a szükséges információkat.
 2. A jelentkezési lap számítógépen kitölthető PDF űrlap. Kérjük, az ajánlólevélen kívül minden dokumentumot számítógép segítségével készítsen el!
 3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hiányos jelentkezési lap leadása esetén a jelentkezés sikertelennek minősül és az írásbeli vizsgán nem vehet részt. A leadás előtt figyelmesen ellenőrizze, hogy a szükséges dokumentumokat hiánytalanul csatolta!
 4. A szükséges dokumentumokat 2019. 02. 18. (hétfő) mind e-mailben, mind postai úton juttassa el a Magyarországi Japán Nagykövetség címére! (1125 Budapest, Zalai út 7.)
 5. Az email tárgyában tüntesse fel az ösztöndíj típusát és a vezetéknevét! / példa: [Japanese Studies] Application (Mr. Kiss)
 6. A jelentkezési lapot aláírás előtt PDF formátumban e-mailben, majd az aláírt jelentkezési lapot postán juttassa el a Nagykövetséghez.


A pályázati procedúra menetrendje a következő:

Február 18. (hétfő)

Beérkezési határidő

Február 28. (csütörtök)

Írásbeli vizsga
Helyszín: Budapest (A helyszínről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk.)

Március közepe

Interjú a Japán Nagykövetségen a beadott dokumentumok és az írásbeli vizsga eredménye alapján.

Március vége

Értesítés a szóbeli eredményekről

Május – Július

Végső eredmények kihirdetése a MEXT (Tokió) döntése alapján

Október eleje

Kiutazás

Fontos tudnivalók:

 • A jelentkezőknek mind angol, mind japán nyelvből kötelező vizsgát tenni.
 • Az angol írásbeli vizsga időtartama 60 perc, míg a japán írásbeli vizsga időtartama 120 perc.

Vizsgafeladatok

Korábbi vizsgafeladatok a(JASSO)oldaláról tölthetők le,  illetve a Japán Alapítvány Budapesti irodájában is megtekinthetők. Amennyiben ezen felül szeretne korábbi vizsgafeladtokat áttekinteni, kérem keresse fel emailben a Japán Nagykövetség kulturális osztályát.

Back to Top