’Working Holiday’ vízum

2023/9/1

A Working Holiday program

2017. február 14-én aláírásra került Japán kormánya és Magyarország kormánya között a Working Holiday programra vonatkozó megállapodás.
A Working Holiday program két ország közötti megállapodáson alapuló program, mely által az egyes országok a másik ország fiatal állampolgárai számára lehetőséget biztosítanak, hogy meghatározott ideig (1 év) elsősorban turizmus céllal Japánban tartózkodhassanak, valamint a tartózkodás során a megélhetéshez és a tartózkodás ideje alatti utazáshoz szükséges fedezet biztosításához kiegészítő kereseti tevékenységet végezhessenek. Az egyes országok lehetőséget biztosítanak a másik ország fiatal állampolgárai számára, a másik ország kultúrájának és életmódjának megértésére, s a két ország közötti kölcsönös megértés és baráti kapcsolat elmélyítésére.
 
(Megjegyzés) A Working Holiday vízumigényléseket 2017. július 3-tól lehet benyújtani.

A Working Holiday vízum kiállítás feltételei

Az a magyar állampolgár kaphat Working Holiday vízumot, aki megfelel az alábbi feltételeknek.

1.A vízumkérelem benyújtásakor Magyarországon tartózkodik.

(Megjegyzés) Külföldön élő, s a Working Holiday vízum igénylés benyújtása céljából ideiglenesen Magyarországon tartózkodó személy nem igényelhet ilyen típusú vízumot.

2.Elsősorban turizmus céljából szándékozik Japán területére lépni a meghatározott időre (maximum 1 év).

(Megjegyzés) A “turizmus céljából” való beutazás az utazáson kívül az ismerős- vagy családlátogatást, illetve egyéb kulturális jellegű tevékenységet (pl. hagyományos előadóművészet, japán nyelvi tanulmányok, stb.) is magában foglal, mely nem irányul folyamatos munkaviszony létesítésére vagy Japánban való letelepedésre.
   
3.A vízumkérelem benyújtásakor életkora 18 és 30 év közé esik.

4.Nem kísérik általa eltartott személyek (pl. házastárs, gyermek, stb.).

5.Rendelkezik olyan útlevéllel, amely legalább a tartózkodás tervezett ideje alatt érvényes, valamint a hazaútra szóló jeggyel vagy a jegy vásárlására elegendő anyagi fedezettel.

6. Rendelkezik elegendő anyagi fedezettel, melyből biztosítani tudja megélhetését a Japánban történő tartózkodása kezdeti időszakában.

7.Szándékozik elhagyni Japánt a tartózkodási idő lejártakor, illetve a tartózkodás ideje alatt a ‘Working Holiday Program Résztvevője’ státuszát nem változtatja át más tartózkodási státuszra.

8.Korábban még nem kapott Japán Kormánya által kiállított Working Holiday vízumot.

9.Jó az egészségi állapota és büntetlen előéletű.

10.Tartózkodása során szándékában áll betartani a Japánban hatályban lévő törvényeket és jogszabályokat.

A vízumigényléshez szükséges dokumentumok

1. vízumigénylő lap (PDF)

2. 1 db fénykép (45 mm x 35 mm - a fej mérete a fej tetejétől az áll aljáig mérve körülbelül 32 mm) – amely az elmúlt 6 hónapon belül készült

3. magyar útlevél – amely legalább a tartózkodás tervezett ideje alatt érvényes

4. magyar személyazonosító igazolvány

5. magyar lakcímet igazoló hatósági igazolvány

6. önéletrajz (angol nyelven, nyomtatott) (PDF) (Word)
 
7. a Japánban töltendő 1 éves időtartamra vonatkozó tartózkodási terv (angol nyelven, nyomtatott) (PDF) (Word)
 
8. motivációs levél (angol nyelven, 1-2 A4-es oldal, nyomtatott, formátuma szabadon választható)

9. repülőjárat adatok

10. elegendő anyagi fedezet bizonyítékául szolgáló dokumentumok (pl. bankszámla kivonat, számla kimutatási igazolás, utazási csekk, stb.) – melyből biztosítani tudja megélhetését a Japánban történő tartózkodása kezdeti időszakában, illetve elegendő az oda-vissza útra szóló repülőjegy megvásárláshoz (legalább 2000 USD vagy 1850 EUR, vagy ennek megfelelő összeg egyéb valutában)

11. dokumentum, mely igazolja a jelentkező jó egészségi állapotát (pl. orvosi igazolás, orvosi vizsgálati lelet, stb.)
 
(Megjegyzés) Szükség esetén egyéb dokumentumokat is bekérhetünk, illetve esetenként a jelentkezőnek interjún is részt kell vennie.

A munkavállalással kapcsolatos fontos tudnivalók

● A Working Holiday program lehetővé teszi, hogy az ilyen státuszú vízum birtokosa a Japánban való tartózkodás alatt a megélhetéshez és a tartózkodás ideje alatti utazáshoz szükséges fedezet biztosításához, munkavállalói engedély nélkül melléktevékenységként egyéb kiegészítő kereseti tevékenységet végezhessen. Azonban tilos munkát vállalni bárokban, kabaréban, éjszakai klubokban és egyéb olyan szórakoztató iparágban, ahol a folytatott tevékenység a közrendet vagy erkölcsöt sérti. Valamint, Working Holiday vízum nem adható ki abban az esetben, ha a beutazás elsődleges célja munkavégzés.
● Turizmust kiegészítő tevékenységként a tanulás is engedélyezett, azonban az elsősorban tanulmányok folytatása céljából történő beutazás esetén sem állítható ki Working Holiday vízum.
 

Biztosítás

● A Working Holiday programban résztvevők a Japánban lévő választott „lakhelyre” való beköltözéstől számított 14 napon belül jelenteni kötelesek a beköltözés tényét a lakhely szerinti illetékes önkormányzatnál, illetve ugyanezen időtartamon belül be kell lépniük a Japán Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszerbe.
● Ha a szálláshely olyan létesítmény, melyet az illetékes helyi önkormányzat nem ismer el „lakhelyként” (pl. szálloda, hagyományos japán szálló, stb. – önkormányzatonként változhat, hogy milyen létesítményt ismernek el „lakhelyként”), a beköltözés nem tekinthető hivatalosnak, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszerbe nem engedélyezett a belépés. Azonban, a Tartózkodási Regisztrációs Rendszer alapján az olyan szálláshelyet is be kell jelenteni, melyet az illetékes helyi önkormányzat nem ismer el „lakhelyként”, így a külföldi állampolgár az illetékes helyi önkormányzathoz tartózkodási hely regisztrációt köteles benyújtani (A külföldi állampolgárok Tartózkodási és Be- és Kiutazási Regisztrációs Rendszeréről az alábbiakban talál információt.).
● A japán Nemzeti Egészségbiztosítás értelmében körülbelül havi 3,500 japán yent (önkormányzatonként változó lehet) kell befizetni biztosítási díjként, s így orvosi ellátás esetén általában az összköltség 30%-át számítják fel.
● Olyan esetben, melyet a japán Nemzeti Egészségbiztosítás nem fedez (pl. haláleset, maradandó sérülés, kártérítés, egészségügyi indokkal való sürgős hazautazás, stb.), a külföldi állampolgárnak a térítést saját felelőssége alapján az egyénileg megkötött egyéb biztosításból (pl. külföldi utazási és balesetbiztosítás, stb.) szükséges fedeznie. 

Tartózkodási és Be- és Kiutazási Regisztrációs Rendszer

● A külföldi állampolgár a tartózkodási hely választása, valamint a tartózkodási hely megváltozása esetén, az oda való beköltözéstől számított 14 napon belül a helyi önkormányzat ügyfélszolgálatán köteles ennek tényét bejelenteni. Az országba való belépést követő eljárásokról és teendőkről az Igazságügyi Minisztérium Bevándorlási Hivatalának honlapján tájékozódhat.
  (Megjegyzés)  A szálláshely, vagy egyéb létesítmény melyet Japánban folyamatos tartózkodás céljából használ az illető, tartózkodási helynek tekintendő.
● Amennyiben a Japánban való tartózkodás alatt a külföldi állampolgár ideiglenesen elhagyja Japánt, de a tartózkodási idő lejárta előtt szándékában áll Japánba visszautazni, az országból való kilépési ellenőrzés során rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, tartózkodási kártyával és a visszalépő engedélyen (ED Card) szükséges jelölnie a speciális visszalépési engedély rovatot, miszerint szándékozik újból belépni az országba. A speciális visszalépési engedély rendszerről az Igazságügyi Minisztérium Bevándorlási Hivatalának honlapján tájékozódhat.
 

Munkaközvetítési információk

● Amennyiben a Japánban való tartózkodás alatt a külföldi állampolgár szeretne munkaközvetítést igénybe venni, az ország szerte megtalálható Hello Work szervezethez, illetve a Tokyo, Osaka és Nagoya városokban található külföldi állampolgároknak segítséget nyújtó Munkavállalási Szolgáltató Központhoz fordulhat.
● A tolmácsot biztosító Hello Work szervezetéről, valamint a külföldi állampolgároknak segítséget nyújtó Munkavállalási Szolgáltató Központról az Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Minisztérium oldalán a Munkavállalási Szabályzat Külföldi Munkavállalóknak angol nyelvű, illetve japán nyelvű információs oldalán tájékozódhat.
 

Kérdőív

A  Working Holiday program végeztével egy kérdőív (PDF) (Word) kitöltésében kérnénk a résztvevők együttműködését. A kitöltött kérdőívet E-mailen, FAX-on vagy postai úton szíveskedjenek megküldeni a Konzuli Osztály részére.